Subsidie voor gebruik van het telesecretariaat

Dankzij Impulseo III kunt u aanspraak maken op een financiële tegemoetkoming bij de inschakeling van een extern telesecretariaat voor de administratieve ondersteuning van uw praktijk.

Hoeveel krijgt u terugbetaald?

De tegemoetkoming bedraagt de helft van de reële kosten, met een maximum van € 3.474 per jaar. Dat geldt zowel voor de individuele huisarts als voor elke huisarts binnen een huisartsengroepering.

Voorwaarden voor de terugbetaling

  • Er bestaat tussen de huisartsen van de groepering een schriftelijk samenwerkingsakkoord.
  • De individuele huisarts beheert minstens 150 globaal medische dossiers (GMD’s), binnen een groepering vermenigvuldigd met het aantal artsen die het akkoord hebben ondertekend.

Aanvraag

De aanvraag van tegemoetkoming moet uiterlijk op 30 juni worden ingediend voor de kosten van en op basis van het aantal beheerde GMD’s van het voorafgaande jaar.

U kunt de aanvraag indienen via uw artsensyndicaat of via een van de steunpunten waarmee het Participatiefonds samenwerkt. We verwijzen hiervoor naar de site van het Participatiefonds.

Meer informatie vindt u op