Videoconsultatie nu voor alle zorgverleners en bedrijven

In samenwerking met dr Beyaert van Psychepolis hebben we de handen in elkaar geslagen en ontwikkelden we een platform voor video-afspraken: eenvoudig te gebruiken, met social distancing.

Veilig

De encryptieprotocollen Secure Sockets Layer (SSL) en de Transport Layer Security (TLS) beveiligen de communicatie.

Gebruiksvriendelijk

Een afspraak maken, betaling regelen, uitnodiging versturen en videoconsultstart kan heel eenvoudig met enkele klikken.

Continuïteit

Continuïteit van de zorg, veiligheid van patiënt en zorgverlener en vergoeding voor nieuwe verstrekkingen.

Biedt consultaties aan vanop afstand aan uw patiënten. Of het nu gaat om een diagnose, behandelingsadvies of het ontvangen van een digitaal attest, uw patiënten profiteren van een complete service zonder dat ze hun huis hoeven te verlaten. We ontwikkelden een platform voor video-afspraken: eenvoudig te gebruiken, met social distancing.

Hoe werkt het?

De patiënt of uzelf boekt de video-afspraak op de gekende manier. U kunt desgewenst de patiënt laten doorsturen naar de betalingsmodule. Via mail worden er bevestigingen verstuurd met een unieke link naar de meetingroom. Op de afgesproken dag en tijdstip kunt u met een eenvoudige klik in uw agenda de video afspraak opstarten via een pc, laptop of tablet.

Een teleconsultatie of videoconsultatie kan nooit een gewone fysieke consultatie kan vervangen. De arts kan op deze manier wel de best mogelijke zorg aanbied in de Corona periode.

Voordelen ARTS / HULPVERLENER:

 • Continuïteit van zorg
 • Heel eenvoudig in gebruik en geïntegreerd in uw agenda
 • GDPR proof en gesprekken worden niet opgenomen in een veilige omgeving
 • Het kan een antwoord bieden op de uitdaging van het toenemende aantal consultaties en lange wachtlijsten
 • Verbeterde eerstelijnsdiagnostiek
 • Betere inschatting van de toestand van de patient (non verbale component: je 'ziet' de patient)
 • Veilige communicatie zonder fysieke tussenkomst
 • Een betalingsmodule kan gekoppeld worden aan de boekingsmodule (optioneel)
 • 7/7 beschikbaarheid
 • Een boekingsmodule geïntegreerd in uw agenda

Voordelen PATIENT:

 • Continuïteit van zorg
 • U bespaart reistijd - minder verplaatsingen (vergrijzing en verminderde mobiliteit)
 • Verbeterde zorgtoegankelijkheid
 • U kunt vanuit een vertrouwde omgeving praten met je zorgverlener. Bijvoorbeeld thuis of op je werk
 • U ziet het vertrouwde gezicht van uw hulpverlener

Nieuwe nomenclatuurnummers voor teleconsultatie

Continuïteit van de zorg, veiligheid van patiënt en zorgverlener, vergoeding voor nieuwe verstrekkingen: sinds de start van de crisis, past het RIZIV de regels voor gezondheidszorg en vergoedingen dagelijks aan om te voldoen aan de specifieke behoeften in deze verwarrende COVID-19-context.

Nu ontwikkelt het RIZIV een totaalaanpak waardoor verschillende zorgverleners zonder fysiek contact zorg kunnen verlenen aan hun patiënten, deze diensten kunnen factureren aan de ziekteverzekering en patiënten kunnen terugbetaald worden. Dit in overleg met de betrokken actoren.

Deze totaalaanpak voor zorg op afstand geldt vanaf  14 maart en tot zolang de crisisperiode duurt.

Lees meer hier

Download de lijst COVID-19: Vergoedingen voor verstrekkingen op afstand zonder fysiek aanwezigheid

101990 Advies met het oog op triage Covid-19

Onder ‘Advies met oog op triage COVID-19’ bedoelt men een telefonische triage na volledige anamnese van een patiënt met symptomen van een mogelijke coronabesmetting.

De arts ontmoet de patiënt niet in persoon en er vindt dus geen fysiek onderzoek plaats, maar er zijn wel verwachtingen omtrent de teleconsultatie. Zo moet de arts zijn patiënt duidelijk kunnen identificeren. Daarnaast noteert hij in het dossier van de patiënt het telefonisch contact, de raadgevingen die werden verstrekt en de documenten (bijv farmaceutische voorschriften of eventuele verwijsbrieven) die werden afgeleverd. In haar advies van 10 maart 2020 vermeldt de Orde nog dat de arts attesteert dat hij de patiënt aangeraden heeft de woning niet te verlaten om reden van vermoeden van besmetting met COVID-19.

101135 Advies met het oog op continuïteit van zorg

Onder ‘Advies met oog op continuïteit van zorg’ verstaat men een telefonische anamnese van een patiënt, die al in behandeling is bij de arts en die om gegronde redenen de arts niet “live” ontmoeten door de adviezen in het kader van de pandemie. Dit kan bijvoorbeeld gaan om de opvolging van mensen met een chronische aandoening.

De arts moet zijn patiënt duidelijk kunnen identificeren en noteert in het dossier van de patiënt het telefonisch contact, de reden waarom hij het advies geeft, de raadgevingen die werden verstrekt, de eventuele aanpassingen aan het behandelingsschema en de documenten (voorschriften, verslagen voor de GMD-houder,…) die werden afgeleverd.