Wachtdiensten en wachtrollen verdelen en beheren

De automatische wachtdienstregeling van Ringphone is uniek. U haalt er als wachtdienstkring het gedroomde middel mee in huis om de schema’s voor wachtdiensten op te stellen of te raadplegen. Vooraf kunnen de collega's aan elkaar gegevens doorspelen waarmee bij de opstelling van het schema rekening moet worden gehouden. Aan de hand van die parameters werkt het programma zelf de nodige voorstellen uit. Een eindverantwoordelijke kan op ieder ogenblik wijzigingen doorvoeren. Gebruikers kunnen elkaar te allen tijde voorstellen om wachtbeurten te ruilen. Accepteren of weigeren van voorgestelde wissels gebeurt met één muisklik.

"De rapporteerapplicatie slaat alles feilloos op. De verantwoordelijken kunnen inloggen en alle informatie over wachtbeurten, wachtschema’s, oproepen en wissels raadplegen."

Elke dag wordt er een automatisch gegenereerde sms verstuurd naar de deelnemer van wacht om hem aan zijn beurt te herinneren. Wekelijks krijgt elke deelnemer ook een e-mail, een fax of een sms met het overzicht voor de komende week.

Met één druk op de knop exporteert u het schema voor integratie in Medega.

“Sinds we gebruik maken van jullie wachtdienstapplicatie is alles veel eenvoudiger geworden. Sedertdien neem ik enthousiast en zonder problemen al jaren vrijwillig die taak op mij.”

Dokter Stubbe Jeroen Wachtdienstverantwoordelijke Oostende

De patiënt die opbelt tijdens een wachtdienst, wordt onmiddellijk doorgeschakeld naar de dokter van wacht. Belt hij op buiten de diensturen, dan hoort hij een gepersonaliseerde boodschap met de informatie die u zelf hebt opgegeven.

My waitservice voor telesecretariaatgebruikers

Maakt u als deelnemer van een wachtkring gebruik van ons telesecretariaat, dan kunt u hier gratis gebruik van maken.