Impulseo III subsidie

Impulseo III is een onderdeel van het Impulsfonds. Dat fonds voorziet financiële middelen voor alle kosten rond de vestiging en werking van huisartsenpraktijken. Impulseo III regelt de precieze voorwaarden van de tegemoetkoming als u een beroep doet op een medisch telesecretariaat zoals dat van ons. Want, zo redeneert het fonds, dit helpt u bij uw administratief beheer. En leidt dus tot een betere en efficiëntere werking van uw praktijk.

Terugbetaling

  • De helft van de reële kosten, maximaal 3.474 euro per huisarts.
    Zowel de individueel erkende huisarts als de huisartsengroepering hebben recht op deze subsidie of terugbetaling voor het beroep doen op een medisch telesecretariaat.

Lees meer hier: KB over het impulsfonds

Voorwaarden

  • Er wordt gebruik gemaakt van minstens het telefonisch én online afsprakenbeheer.

  • Er bestaat tussen de huisartsen van de groepering een schriftelijk samenwerkingsakkoord.

  • De individuele huisarts beheert minstens 150 globaal medische dossiers (GMD’s), binnen een groepering vermenigvuldigd met het aantal artsen die het akkoord hebben ondertekend.
  • Om de tegemoetkomingsaanvraag te doen, heeft u tot 30 juni de tijd om de loonkosten van het voorgaande jaar binnen te brengen.

Ringphone helpt me met bijna alles:-)

“De aanvraag indienen voor de tegemoetkoming via een van de artsensyndicaten of een van de steunpunten waarmee het Participatiefonds samenwerkt was heel eenvoudig. Ook hier was Ringphone een grote hulp om dit allemaal voor mij in orde brengen!”

Dokter Jeroen Stubbe

Huisarts

Besparen met Ringphone telesecretariaat.

“Doordat we via Impulseo III een deel van de kosten van ons medisch telesecretariaat Ringphone kunnen recupereren is deze dienstverlening wel heel betaalbaar en interessant.”

Dokter Hans Gesquiere

Huisarts

Neem contact met ons op.

Vraag of info over
Dank u, uw bericht werd verstuurd. We nemen zo snel als mogelijk contact met u op!
Er was een probleem bij het versturen van uw bericht. Probeer even opnieuw!
Uw gegevensprivacy en -beveiliging zijn belangrijk voor ons. Lees meer hierover in ons privacy centrum.